دستگاه ضبط NVR مدلNVR-104MH-C


دستگاه ضبط NVR4 کانال

H.D.D 2TBVideo 4chHDMI
دانلود مشخصاتNVR-104MH-C

گارانتی دستگاه ضبط NVR:گارانتی درسا


قیمت دستگاه ضبط NVR: 1,320,000تومان 1,227,600تومان 1,320,000تومان
محصولات مشابهدستگاه ضبط NVR:مدل NVR-104MH-C

1,954,340تومان 2,101,440تومان

1,366,319تومان 1,469,160تومان

1,534,500تومان 1,650,000تومان

2,142,162تومان 2,303,400تومان

821,190تومان 883,000تومان

1,378,595تومان 1,482,360تومان

ویژگی های محصولدستگاه ضبط NVR :مدلNVR-104MH-C
برنددستگاه ضبط NVR
دستگاه ضبط NVRهای لوک
فرمت HDMI
چند کانال4CH
هارد2TB
مشخصات فنی دستگاه ضبط NVR :مدلNVR-104MH-C

نام شما :
 
ایمیل دوست شما :
 
ارسال