دستگاه ضبط NVR مدلNVR-116MH-C


دستگاه ضبط NVR16 کانال

H.D.D 2TBVideo 16chHDMI
دانلود مشخصاتNVR-116MH-C

گارانتی دستگاه ضبط NVR:گارانتی درسا


قیمت دستگاه ضبط NVR: 2,027,300تومان 1,885,389تومان 2,027,300تومان
محصولات مشابه دستگاه ضبط NVR:مدل NVR-116MH-C
DS-7616NI-K2

DS-7616NI-K2

2,159,460تومان 2,322,000تومان

DS-7716NI-E4

DS-7716NI-E4

3,213,336تومان 3,455,200تومان

DS-7716NI-E4/16P

DS-7716NI-E4/16P

4,822,608تومان 5,185,600تومان

DS-7716NI-K4

DS-7716NI-K4

3,971,100تومان 4,270,000تومان

DS-7716NI-K4/16P

DS-7716NI-K4/16P

5,435,199تومان 5,844,300تومان

DS-7616NI-K2/16P

DS-7616NI-K2/16P

3,437,280تومان 3,696,000تومان

ویژگی های محصول دستگاه ضبط NVR :مدلNVR-116MH-C
برنددستگاه ضبط NVR
دستگاه ضبط NVRهای لوک
فرمت HDMI
چند کانال16CH
هارد2TB
مشخصات فنی دستگاه ضبط NVR :مدلNVR-116MH-C

نام شما :
 
ایمیل دوست شما :
 
ارسال