دستگاه ضبط DVR

صفحه اصلی دستگاه ضبط DVR

مرتب سازی بر اساس
دستگاه ضبط DVR

DVR-104G-F1

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204G-F1

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DH-XVR1B04-I

۱,۷۸۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DH-XVR1B08-I

۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

ِDVR-108G-F1

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204Q-F1

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204Q-K1

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208G-F1

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204U-F1

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-116G-F1

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204U-K1

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-F1

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

ِDVR-216G-K1

۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

ِDVR-216G-F1

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-K1

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DH-XVR1B16-I

۴,۳۱۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-K2

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-F1

۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208U-F1

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-F2

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208U-K1

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-K1

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-K2

۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-232G-K2

۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216U-F2

۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216U-K2

۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-232Q-K2

۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DS-7216HUHI-K2

۱۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DS-7232HQHI-K2

۱۸,۱۸۹,۰۰۰ تومان
 1 2 3  
4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال ,

فیلتر براساس

برند :

هایک ویژن

داهوا

های لوک

انواع دستگاه ضبط DVR

4 کانال

8 کانال

16 کانال

32 کانال