دستگاه ضبط NVR 4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7 8  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

934,000تومان 868,620تومان 934,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,092,000تومان 1,015,560تومان 1,092,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,190,000تومان 1,106,700تومان 1,190,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

1,290,000تومان 1,199,700تومان 1,290,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,382,000تومان 1,285,260تومان 1,382,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,400,000تومان 1,302,000تومان 1,400,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,420,000تومان 1,320,600تومان 1,420,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

1,450,000تومان 1,348,500تومان 1,450,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,737,000تومان 1,615,410تومان 1,737,000تومان

NVR-104MH-D/4P

4 کانال
NVR-104MH-D/4P

1,791,000تومان 1,665,630تومان 1,791,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,890,000تومان 1,757,700تومان 1,890,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

2,127,000تومان 1,978,110تومان 2,127,000تومان