دستگاه ضبط NVR 4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

891,000تومان 828,630تومان 891,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

913,000تومان 849,090تومان 913,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

980,000تومان 911,400تومان 980,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,040,000تومان 967,200تومان 1,040,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,133,000تومان 1,053,690تومان 1,133,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,148,000تومان 1,067,640تومان 1,148,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,155,000تومان 1,074,150تومان 1,155,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,232,000تومان 1,145,760تومان 1,232,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,270,000تومان 1,181,100تومان 1,270,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,340,000تومان 1,246,200تومان 1,340,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

1,380,000تومان 1,283,400تومان 1,380,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,405,000تومان 1,306,650تومان 1,405,000تومان