دستگاه ضبط NVR 4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

883,000تومان 821,190تومان 883,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,100,000تومان 1,023,000تومان 1,100,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,320,000تومان 1,227,600تومان 1,320,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,469,160تومان 1,366,319تومان 1,469,160تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,378,595تومان 1,482,360تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

1,843,000تومان 1,713,990تومان 1,843,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,874,000تومان 1,742,820تومان 1,874,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,056,560تومان 1,912,601تومان 2,056,560تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 1,940,836تومان 2,086,920تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,093,000تومان 1,946,490تومان 2,093,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

2,101,440تومان 1,954,340تومان 2,101,440تومان