دستگاه ضبط NVR

صفحه اصلی دستگاه ضبط NVR

مرتب سازی بر اساس
دستگاه ضبط NVR

NVR-104-B

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108-B

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-104H-D

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-104MH-D

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108H-D

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-104MH-C

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108MH-D

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-Q1

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108MH-C

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-K1

۳,۸۸۶,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-208MH-C

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-Q1

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K1

۴,۲۴۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-116MH-C

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108MH-D/W

۴,۷۵۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q1

۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K2

۴,۸۲۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-216MH-C

۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q2

۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-K2

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7632NI-K2

۹,۸۷۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4

۱۱,۳۱۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-K4

۱۱,۹۶۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4

۱۲,۸۹۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4/16P

۲۰,۹۳۵,۰۰۰ تومان
 1 2  
4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,

فیلتر براساس

برند :

داهوا

هایک ویژن

های لوک

انواع دستگاه ضبط NVR

4 کانال

8 کانال

16 کانال

32 کانال

64 کانال

128 کانال

256 کانال