دستگاه ضبط NVR 4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

728,280تومان 677,301تومان 728,280تومان

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

810,000تومان 753,300تومان 810,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

4 کانال
DS-7108NI-Q1/M

912,800تومان 848,904تومان 912,800تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,030,000تومان 957,900تومان 1,030,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,120,000تومان 1,041,600تومان 1,120,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

1,239,000تومان 1,152,270تومان 1,239,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,469,160تومان 1,366,319تومان 1,469,160تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,378,595تومان 1,482,360تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,560,000تومان 1,450,800تومان 1,560,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

1,599,444تومان 1,487,483تومان 1,599,444تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان