دستگاه ضبط NVR 4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7 8  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

1,360,000تومان 1,264,800تومان 1,360,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

1,470,000تومان 1,367,100تومان 1,470,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,680,000تومان 1,562,400تومان 1,680,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,680,000تومان 1,562,400تومان 1,680,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,850,000تومان 1,720,500تومان 1,850,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,983,000تومان 1,844,190تومان 1,983,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

2,250,000تومان 2,092,500تومان 2,250,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

2,330,000تومان 2,166,900تومان 2,330,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,492,000تومان 2,317,560تومان 2,492,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

2,950,000تومان 2,743,500تومان 2,950,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

3,016,000تومان 2,262,000تومان 3,016,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

3,050,000تومان 2,836,500تومان 3,050,000تومان