دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

675,000تومان 627,750تومان 675,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

758,000تومان 704,940تومان 758,000تومان

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

885,000تومان 823,050تومان 885,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

970,000تومان 902,100تومان 970,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

985,000تومان 916,050تومان 985,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,070,000تومان 995,100تومان 1,070,000تومان

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

1,536,000تومان 1,428,480تومان 1,536,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

1,543,000تومان 1,434,990تومان 1,543,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,570,000تومان 1,460,100تومان 1,570,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

1,630,000تومان 1,515,900تومان 1,630,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

1,671,000تومان 1,554,030تومان 1,671,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

1,720,000تومان 1,599,600تومان 1,720,000تومان