دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

1,120,000تومان 1,041,600تومان 1,120,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,370,000تومان 1,274,100تومان 1,370,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,580,000تومان 1,469,400تومان 1,580,000تومان

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

1,980,000تومان 1,841,400تومان 1,980,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,980,000تومان 1,841,400تومان 1,980,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

2,250,000تومان 2,092,500تومان 2,250,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

2,380,000تومان 2,213,400تومان 2,380,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,620,000تومان 2,436,600تومان 2,620,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

2,850,000تومان 2,650,500تومان 2,850,000تومان

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

2,880,000تومان 2,678,400تومان 2,880,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

3,380,000تومان 3,143,400تومان 3,380,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

3,480,000تومان 3,236,400تومان 3,480,000تومان