دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

875,000تومان 813,750تومان 875,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,045,000تومان 971,850تومان 1,045,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,188,000تومان 1,104,840تومان 1,188,000تومان

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

1,210,000تومان 1,125,300تومان 1,210,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,320,000تومان 1,227,600تومان 1,320,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,580,000تومان 1,469,400تومان 1,580,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,890,000تومان 1,757,700تومان 1,890,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,050,000تومان 1,906,500تومان 2,050,000تومان

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

2,145,000تومان 1,994,850تومان 2,145,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

2,310,000تومان 2,148,300تومان 2,310,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

2,480,000تومان 2,306,400تومان 2,480,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

2,585,000تومان 2,404,050تومان 2,585,000تومان