دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

769,500تومان 715,635تومان 769,500تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

864,120تومان 803,632تومان 864,120تومان

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

1,009,000تومان 938,370تومان 1,009,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,067,000تومان 992,310تومان 1,067,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,123,000تومان 1,044,390تومان 1,123,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,177,000تومان 1,094,610تومان 1,177,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,648,500تومان 1,533,105تومان 1,648,500تومان

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

1,659,000تومان 1,542,870تومان 1,659,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

1,754,500تومان 1,631,685تومان 1,754,500تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

1,759,000تومان 1,635,870تومان 1,759,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

1,793,000تومان 1,667,490تومان 1,793,000تومان

DVR-208Q-K2

8 کانال
DVR-208Q-K2

1,866,240تومان 1,735,604تومان 1,866,240تومان