دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

1,210,000تومان 1,125,300تومان 1,210,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,480,000تومان 1,376,400تومان 1,480,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,705,000تومان 1,585,650تومان 1,705,000تومان

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

2,140,000تومان 1,990,200تومان 2,140,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

2,140,000تومان 1,990,200تومان 2,140,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

2,430,000تومان 2,259,900تومان 2,430,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

2,570,000تومان 2,390,100تومان 2,570,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,830,000تومان 2,631,900تومان 2,830,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

3,070,000تومان 2,855,100تومان 3,070,000تومان

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

3,110,000تومان 2,892,300تومان 3,110,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

3,650,000تومان 3,394,500تومان 3,650,000تومان

ِDVR-216G-K1

16 کانال
ِDVR-216G-K1

3,660,000تومان 3,403,800تومان 3,660,000تومان