دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

1,421,700تومان 1,322,181تومان 1,421,700تومان

DS-7208HQHI-K1/ECO

8 کانال
DS-7208HQHI-K1/ECO

1,445,500تومان 1,344,315تومان 1,445,500تومان

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,467,000تومان 1,364,310تومان 1,467,000تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,381,050تومان 1,485,000تومان

DS-7204HUHI-F1/N

4 کانال
DS-7204HUHI-F1/N

1,540,000تومان 1,432,200تومان 1,540,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,934,698تومان 2,080,320تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

2,168,790تومان 2,016,975تومان 2,168,790تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,212,000تومان 2,057,160تومان 2,212,000تومان

DS-7216HQHI-K1/ECO

16 کانال
DS-7216HQHI-K1/ECO

2,445,100تومان 2,273,943تومان 2,445,100تومان

DS-7204HUHI K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI K1/P

2,701,000تومان 2,511,930تومان 2,701,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,353,000تومان 3,118,290تومان 3,353,000تومان

DS-7208HUHI/K1

8 کانال
DS-7208HUHI/K1

3,376,000تومان 3,139,680تومان 3,376,000تومان