دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,855,000تومان 1,725,150تومان 1,855,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

2,191,000تومان 2,037,630تومان 2,191,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

2,568,000تومان 2,388,240تومان 2,568,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

2,707,000تومان 2,517,510تومان 2,707,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,797,000تومان 2,601,210تومان 2,797,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,986,000تومان 2,776,980تومان 2,986,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

3,279,000تومان 3,049,470تومان 3,279,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,477,000تومان 3,233,610تومان 3,477,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

4,093,000تومان 3,806,490تومان 4,093,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

4,270,000تومان 3,971,100تومان 4,270,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

4,800,000تومان 4,464,000تومان 4,800,000تومان

DS-7216HQHI-K2

16 کانال
DS-7216HQHI-K2

4,900,000تومان 4,557,000تومان 4,900,000تومان