دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,250,000تومان 1,162,500تومان 1,250,000تومان

DS-7208HQHI-K1/ECO

8 کانال
DS-7208HQHI-K1/ECO

1,445,500تومان 1,344,315تومان 1,445,500تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

1,477,000تومان 1,373,610تومان 1,477,000تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,381,050تومان 1,485,000تومان

DS-7204HUHI-F1/N

4 کانال
DS-7204HUHI-F1/N

1,540,000تومان 1,432,200تومان 1,540,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

1,713,000تومان 1,593,090تومان 1,713,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

1,885,000تومان 1,753,050تومان 1,885,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,012,000تومان 1,871,160تومان 2,012,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

2,210,000تومان 2,055,300تومان 2,210,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

2,343,000تومان 2,178,990تومان 2,343,000تومان

DS-7216HQHI-K1/ECO

16 کانال
DS-7216HQHI-K1/ECO

2,445,000تومان 2,273,850تومان 2,445,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

2,758,000تومان 2,564,940تومان 2,758,000تومان