دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

728,280تومان 677,301تومان 728,280تومان

DS-7108NI-Q1/M

4 کانال
DS-7108NI-Q1/M

912,800تومان 848,904تومان 912,800تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

1,239,000تومان 1,152,270تومان 1,239,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,469,160تومان 1,366,319تومان 1,469,160تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

1,599,444تومان 1,487,483تومان 1,599,444تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

1,663,200تومان 1,546,776تومان 1,663,200تومان

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/8P/M

1,744,400تومان 1,622,292تومان 1,744,400تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,056,560تومان 1,912,601تومان 2,056,560تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

2,101,440تومان 1,954,340تومان 2,101,440تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,266,440تومان 2,107,790تومان 2,266,440تومان