دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,382,000تومان 1,285,260تومان 1,382,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,737,000تومان 1,615,410تومان 1,737,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

2,127,000تومان 1,978,110تومان 2,127,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

2,235,000تومان 2,078,550تومان 2,235,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

2,283,000تومان 2,123,190تومان 2,283,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,570,000تومان 2,390,100تومان 2,570,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

2,643,000تومان 2,457,990تومان 2,643,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,700,000تومان 2,511,000تومان 2,700,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

2,821,000تومان 2,623,530تومان 2,821,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

3,040,000تومان 2,827,200تومان 3,040,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

3,100,000تومان 2,883,000تومان 3,100,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

3,135,000تومان 2,915,550تومان 3,135,000تومان