دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,983,000تومان 1,844,190تومان 1,983,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,492,000تومان 2,317,560تومان 2,492,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

3,051,000تومان 2,837,430تومان 3,051,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

3,275,000تومان 3,045,750تومان 3,275,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

3,495,000تومان 3,250,350تومان 3,495,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

3,687,000تومان 3,428,910تومان 3,687,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

3,737,000تومان 3,475,410تومان 3,737,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

3,801,000تومان 3,534,930تومان 3,801,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

4,128,000تومان 3,839,040تومان 4,128,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

4,189,000تومان 3,895,770تومان 4,189,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

4,361,000تومان 4,055,730تومان 4,361,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

4,448,000تومان 4,136,640تومان 4,448,000تومان