دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,168,000تومان 1,051,200تومان 1,168,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,239,000تومان 1,115,100تومان 1,239,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,544,000تومان 1,389,600تومان 1,544,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

1,734,000تومان 1,560,600تومان 1,734,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

1,911,000تومان 1,719,900تومان 1,911,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

1,911,000تومان 1,719,900تومان 1,911,000تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

2,094,000تومان 1,884,600تومان 2,094,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,265,000تومان 2,038,500تومان 2,265,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,387,000تومان 2,148,300تومان 2,387,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

2,632,000تومان 2,368,800تومان 2,632,000تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

2,901,000تومان 2,610,900تومان 2,901,000تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

3,244,000تومان 2,919,600تومان 3,244,000تومان