دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

913,000تومان 849,090تومان 913,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,148,000تومان 1,067,640تومان 1,148,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,155,000تومان 1,074,150تومان 1,155,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,270,000تومان 1,181,100تومان 1,270,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,405,000تومان 1,306,650تومان 1,405,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

1,508,000تومان 1,402,440تومان 1,508,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

1,600,000تومان 1,488,000تومان 1,600,000تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

1,610,000تومان 1,497,300تومان 1,610,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

1,612,000تومان 1,499,160تومان 1,612,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

1,747,000تومان 1,624,710تومان 1,747,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

1,760,500تومان 1,637,265تومان 1,760,500تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

1,763,000تومان 1,639,590تومان 1,763,000تومان