دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,113,000تومان 1,001,700تومان 1,113,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,168,000تومان 1,051,200تومان 1,168,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,250,000تومان 1,125,000تومان 1,250,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

1,558,000تومان 1,402,200تومان 1,558,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

1,592,000تومان 1,432,800تومان 1,592,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

1,717,000تومان 1,545,300تومان 1,717,000تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

1,745,000تومان 1,570,500تومان 1,745,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

1,908,000تومان 1,717,200تومان 1,908,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,067,000تومان 1,860,300تومان 2,067,000تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

2,510,000تومان 2,259,000تومان 2,510,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

2,632,000تومان 2,368,800تومان 2,632,000تومان

DS-7608NI-K2/8P

8 کانال
DS-7608NI-K2/8P

3,020,000تومان 2,718,000تومان 3,020,000تومان