دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,862,000تومان 1,731,660تومان 1,862,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,341,000تومان 2,177,130تومان 2,341,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

2,866,000تومان 2,665,380تومان 2,866,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

3,077,000تومان 2,861,610تومان 3,077,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

3,165,000تومان 2,943,450تومان 3,165,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

3,464,000تومان 3,221,520تومان 3,464,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

3,511,000تومان 3,265,230تومان 3,511,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

3,570,000تومان 3,320,100تومان 3,570,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

3,762,000تومان 3,498,660تومان 3,762,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

3,894,000تومان 3,621,420تومان 3,894,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

3,935,000تومان 3,659,550تومان 3,935,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

4,097,000تومان 3,810,210تومان 4,097,000تومان