دستگاه ضبط NVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

934,000تومان 868,620تومان 934,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,092,000تومان 1,015,560تومان 1,092,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,190,000تومان 1,106,700تومان 1,190,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

1,290,000تومان 1,199,700تومان 1,290,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,400,000تومان 1,302,000تومان 1,400,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,420,000تومان 1,320,600تومان 1,420,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

1,450,000تومان 1,348,500تومان 1,450,000تومان

NVR-104MH-D/4P

4 کانال
NVR-104MH-D/4P

1,791,000تومان 1,665,630تومان 1,791,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,890,000تومان 1,757,700تومان 1,890,000تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

2,180,000تومان 2,027,400تومان 2,180,000تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C

2,570,000تومان 2,390,100تومان 2,570,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,600,000تومان 2,418,000تومان 2,600,000تومان