دستگاه ضبط NVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

810,000تومان 753,300تومان 810,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,030,000تومان 957,900تومان 1,030,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,120,000تومان 1,041,600تومان 1,120,000تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,378,595تومان 1,482,360تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,560,000تومان 1,450,800تومان 1,560,000تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

1,843,000تومان 1,713,990تومان 1,843,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 1,940,836تومان 2,086,920تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,093,000تومان 1,946,490تومان 2,093,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,250,000تومان 2,092,500تومان 2,250,000تومان

NVR-108MH-C/8P

8 کانال
NVR-108MH-C/8P

2,960,000تومان 2,752,800تومان 2,960,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

4,200,000تومان 3,906,000تومان 4,200,000تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C