دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-2CD2520F

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2520F

1,000,000تومان 900,000تومان 1,000,000تومان

DS-2CD2420F-IW

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2420F-IW

1,061,000تومان 954,900تومان 1,061,000تومان

DS-2CD2422FWD-IW

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2422FWD-IW

1,161,000تومان 1,044,900تومان 1,161,000تومان

DS-2CD2D14WD

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2D14WD

1,189,000تومان 1,070,100تومان 1,189,000تومان

DS-2CD2120F-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2120F-I

1,263,000تومان 1,136,700تومان 1,263,000تومان

DS-2CD2E20F-W

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2E20F-W

1,343,000تومان 1,208,700تومان 1,343,000تومان

DS-2CD2442FWD-IW

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2442FWD-IW

1,462,000تومان 1,315,800تومان 1,462,000تومان

DS-2CD2342WD-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2342WD-I

1,645,000تومان 1,480,500تومان 1,645,000تومان

DS-2CD2152F-IS

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2152F-IS

1,862,000تومان 1,675,800تومان 1,862,000تومان

DS-2CD2542FWD-IS

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2542FWD-IS

1,922,000تومان 1,729,800تومان 1,922,000تومان

DS-2CD2142FWD-IS

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2142FWD-IS

1,929,000تومان 1,736,100تومان 1,929,000تومان

DS-2CD2352-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2352-I

1,951,000تومان 1,755,900تومان 1,951,000تومان