دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7  

DS-2CD1323G0E-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD1323G0E-I

843,880تومان 784,809تومان 843,880تومان

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

845,300تومان 786,129تومان 845,300تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

913,000تومان 849,090تومان 913,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

913,000تومان 849,090تومان 913,000تومان

DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T

دوربین مداربسته Dome
DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T

956,000تومان 889,080تومان 956,000تومان

IPC-T220

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220

1,000,000تومان 930,000تومان 1,000,000تومان

IPC-T220H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220H

1,023,000تومان 951,390تومان 1,023,000تومان

IPC-D120H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120H

1,094,500تومان 1,017,885تومان 1,094,500تومان

DS-2CD1123G0-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD1123G0-I

1,113,000تومان 1,035,090تومان 1,113,000تومان

DS-2CD1323G0-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD1323G0-I

1,172,000تومان 1,089,960تومان 1,172,000تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

1,244,250تومان 1,157,153تومان 1,244,250تومان

IPC-T240H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T240H

1,314,500تومان 1,222,485تومان 1,314,500تومان