دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-2DE2202I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE2202I-DE3

2,200,000تومان 2,046,000تومان 2,200,000تومان

PTZ-N2204I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N2204I-DE3

2,952,000تومان 2,745,360تومان 2,952,000تومان

PTZ-N2404I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N2404I-DE3

3,381,000تومان 3,144,330تومان 3,381,000تومان

PTZ-N4215-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4215-DE3

4,919,700تومان 4,575,321تومان 4,919,700تومان

PTZ-N4215I-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4215I-DE

5,261,000تومان 4,892,730تومان 5,261,000تومان

DS-2DE4225IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4225IW-DE

6,990,000تومان 6,500,700تومان 6,990,000تومان

DS-2DE4A220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4A220IW-DE

7,011,000تومان 6,520,230تومان 7,011,000تومان

PTZ-N4225I-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4225I-DE

7,100,000تومان 6,603,000تومان 7,100,000تومان

DS-2PT3326IZ-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2PT3326IZ-DE3

7,196,000تومان 6,692,280تومان 7,196,000تومان

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

7,766,880تومان 7,223,199تومان 7,766,880تومان

PTZ-N5225I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N5225I-AE

7,831,500تومان 7,283,295تومان 7,831,500تومان

PTZ-P332ZI-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-P332ZI-DE3

8,556,000تومان 7,957,080تومان 8,556,000تومان