دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

PTZ-N2204I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N2204I-DE3

2,567,000تومان 2,387,310تومان 2,567,000تومان

PTZ-N2404I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N2404I-DE3

2,940,000تومان 2,734,200تومان 2,940,000تومان

PTZ-N4215-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4215-DE3

4,278,000تومان 3,978,540تومان 4,278,000تومان

PTZ-N4215I-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4215I-DE

4,575,000تومان 4,254,750تومان 4,575,000تومان

PTZ-N4225I-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4225I-DE

6,175,000تومان 5,742,750تومان 6,175,000تومان

PTZ-N5225I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N5225I-AE

6,810,000تومان 6,333,300تومان 6,810,000تومان

PTZ-P332ZI-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-P332ZI-DE3

7,440,000تومان 6,919,200تومان 7,440,000تومان

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

7,766,880تومان 7,223,199تومان 7,766,880تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

12,898,000تومان 11,995,140تومان 12,898,000تومان

DS-2DE5220I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220I-AE

12,913,560تومان 12,009,611تومان 12,913,560تومان

DS-2DE5230W-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5230W-AE

13,454,760تومان 12,512,927تومان 13,454,760تومان

DS-2DE7220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7220IW-AE

13,545,840تومان 12,597,632تومان 13,545,840تومان