دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

5,884,000تومان 5,295,600تومان 5,884,000تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

9,783,000تومان 8,804,700تومان 9,783,000تومان

DS-2DE7320IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7320IW-AE

10,132,000تومان 9,118,800تومان 10,132,000تومان

DS-2DE5230W-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5230W-AE

10,193,000تومان 9,173,700تومان 10,193,000تومان

DS-2DE7220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7220IW-AE

10,262,000تومان 9,235,800تومان 10,262,000تومان

DS-2DE5220I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220I-AE

11,226,000تومان 11,226,000تومان 11,226,000تومان

DS-2DE7230IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7230IW-AE

11,870,000تومان 10,683,000تومان 11,870,000تومان

DS-2DE7330IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7330IW-AE

12,057,000تومان 10,851,300تومان 12,057,000تومان

DS-2DE7420IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7420IW-AE

14,230,000تومان 12,807,000تومان 14,230,000تومان

DS-2DE7430IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7430IW-AE

15,627,000تومان 14,064,300تومان 15,627,000تومان

DS-2DE7530IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7530IW-AE

17,512,000تومان 15,760,800تومان 17,512,000تومان

DS-2DE7186-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7186-AE