دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

7,766,880تومان 7,223,199تومان 7,766,880تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

12,913,560تومان 12,009,611تومان 12,913,560تومان

DS-2DE5220I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220I-AE

12,913,560تومان 12,009,611تومان 12,913,560تومان

DS-2DE5230W-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5230W-AE

13,454,760تومان 12,512,927تومان 13,454,760تومان

DS-2DE7220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7220IW-AE

13,545,840تومان 12,597,632تومان 13,545,840تومان

DS-2DE7230IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7230IW-AE

15,668,400تومان 14,571,612تومان 15,668,400تومان

DS-2DE7420IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7420IW-AE

18,783,600تومان 17,468,748تومان 18,783,600تومان

DS-2DE7430IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7430IW-AE

20,627,640تومان 19,183,706تومان 20,627,640تومان

DS-2DE7530IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7530IW-AE

23,115,840تومان 21,497,732تومان 23,115,840تومان

DS-2DE7330IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7330IW-AE

DS-2DE7186-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7186-AE

DS-2DF7286-AEL

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DF7286-AEL