دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

6,751,000تومان 6,075,900تومان 6,751,000تومان

DS-2DE7220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7220IW-AE

8,236,000تومان 7,412,400تومان 8,236,000تومان

DS-2DE7320IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7320IW-AE

10,132,000تومان 9,118,800تومان 10,132,000تومان

DS-2DE7330IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7330IW-AE

12,057,000تومان 10,851,300تومان 12,057,000تومان

DS-2DE7420IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7420IW-AE

12,325,000تومان 11,092,500تومان 12,325,000تومان

DS-2DE7230IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7230IW-AE

13,620,000تومان 12,258,000تومان 13,620,000تومان

DS-2DE7430IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7430IW-AE

14,105,000تومان 12,694,500تومان 14,105,000تومان

DS-2DE7530IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7530IW-AE

15,347,000تومان 13,812,300تومان 15,347,000تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

DS-2DE5230W-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5230W-AE

DS-2DE4182-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4182-AE

DS-2DE4582-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4582-AE