دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

1,536,000تومان 1,428,480تومان 1,536,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

1,699,000تومان 1,580,070تومان 1,699,000تومان

216Q-F1

16 کانال
216Q-F1

2,805,000تومان 2,608,650تومان 2,805,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

2,880,000تومان 2,678,400تومان 2,880,000تومان

DVR-216Q-F2

16 کانال
DVR-216Q-F2

3,494,000تومان 3,249,420تومان 3,494,000تومان

DVR-216Q-K2

16 کانال
DVR-216Q-K2

3,495,000تومان 3,250,350تومان 3,495,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,800,280تومان 3,534,261تومان 3,800,280تومان

216U-F1

16 کانال
216U-F1

5,636,000تومان 5,241,480تومان 5,636,000تومان

ِDVR-216U-F2

16 کانال
ِDVR-216U-F2

5,683,000تومان 5,285,190تومان 5,683,000تومان

DVR-216U-K2

16 کانال
DVR-216U-K2

5,760,000تومان 5,356,800تومان 5,760,000تومان

DS-7316HUHI-K4

16 کانال
DS-7316HUHI-K4

6,608,008تومان 6,145,448تومان 6,608,008تومان

DS-7216HUHI-K2

16 کانال
DS-7216HUHI-K2

6,729,000تومان 6,257,970تومان 6,729,000تومان