دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

2,145,000تومان 1,994,850تومان 2,145,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

2,480,000تومان 2,306,400تومان 2,480,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

2,707,000تومان 2,517,510تومان 2,707,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

3,520,000تومان 3,273,600تومان 3,520,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

3,850,000تومان 3,580,500تومان 3,850,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

4,093,000تومان 3,806,490تومان 4,093,000تومان

DVR-216Q-F2

16 کانال
DVR-216Q-F2

4,200,000تومان 3,906,000تومان 4,200,000تومان

DVR-216Q-K2

16 کانال
DVR-216Q-K2

4,400,000تومان 4,092,000تومان 4,400,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

4,800,000تومان 4,464,000تومان 4,800,000تومان

DS-7216HQHI-K2

16 کانال
DS-7216HQHI-K2

4,900,000تومان 4,557,000تومان 4,900,000تومان

ِDVR-216U-F2

16 کانال
ِDVR-216U-F2

6,910,000تومان 6,426,300تومان 6,910,000تومان

DVR-216U-K2

16 کانال
DVR-216U-K2

7,450,000تومان 6,928,500تومان 7,450,000تومان