دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

1,659,000تومان 1,542,870تومان 1,659,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

1,759,000تومان 1,635,870تومان 1,759,000تومان

DS-7216HQHI-K1/ECO

16 کانال
DS-7216HQHI-K1/ECO

2,445,000تومان 2,273,850تومان 2,445,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

2,758,000تومان 2,564,940تومان 2,758,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

2,832,500تومان 2,634,225تومان 2,832,500تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

2,872,320تومان 2,671,258تومان 2,872,320تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,235,000تومان 3,008,550تومان 3,235,000تومان

DVR-216Q-K2

16 کانال
DVR-216Q-K2

3,549,700تومان 3,301,221تومان 3,549,700تومان

DVR-216Q-F2

16 کانال
DVR-216Q-F2

3,654,200تومان 3,398,406تومان 3,654,200تومان

DVR-216U-F1

16 کانال
DVR-216U-F1

5,636,000تومان 5,241,480تومان 5,636,000تومان

DS-7216HUHI-K2

16 کانال
DS-7216HUHI-K2

5,735,000تومان 5,333,550تومان 5,735,000تومان

ِDVR-216U-F2

16 کانال
ِDVR-216U-F2

5,885,000تومان 5,473,050تومان 5,885,000تومان