دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

1,907,400تومان 1,773,882تومان 1,907,400تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,800,280تومان 3,534,261تومان 3,800,280تومان

216U-F1

16 کانال
216U-F1

5,636,000تومان 5,241,480تومان 5,636,000تومان

ِDVR-216U-F2

16 کانال
ِDVR-216U-F2

5,636,400تومان 5,241,852تومان 5,636,400تومان

DS-7316HUHI-K4

16 کانال
DS-7316HUHI-K4

6,608,008تومان 6,145,448تومان 6,608,008تومان

DS-7216HUHI-K2

16 کانال
DS-7216HUHI-K2

6,737,280تومان 6,265,671تومان 6,737,280تومان

DS-7216HQHI-K2

16 کانال
DS-7216HQHI-K2

DS-7316HQHI-SH

16 کانال
DS-7316HQHI-SH

DS-8116HQHI-SH

16 کانال
DS-8116HQHI-SH

DS-8116HGHI-SH

16 کانال
DS-8116HGHI-SH

DS-7316HGHI-SH

16 کانال
DS-7316HGHI-SH

DVR-216Q-F2

16 کانال
DVR-216Q-F2