دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

1,536,000تومان 1,428,480تومان 1,536,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

1,543,000تومان 1,434,990تومان 1,543,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

2,168,790تومان 2,016,975تومان 2,168,790تومان

DS-7216HQHI-K1/ECO

16 کانال
DS-7216HQHI-K1/ECO

2,445,100تومان 2,273,943تومان 2,445,100تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

2,575,000تومان 2,394,750تومان 2,575,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

2,611,200تومان 2,428,416تومان 2,611,200تومان

DVR-216Q-K2

16 کانال
DVR-216Q-K2

3,227,000تومان 3,001,110تومان 3,227,000تومان

DVR-216Q-F2

16 کانال
DVR-216Q-F2

3,322,000تومان 3,089,460تومان 3,322,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,800,280تومان 3,534,261تومان 3,800,280تومان

ِDVR-216U-F2

16 کانال
ِDVR-216U-F2

5,350,000تومان 4,975,500تومان 5,350,000تومان

DVR-216U-K2

16 کانال
DVR-216U-K2

5,450,000تومان 5,068,500تومان 5,450,000تومان

DVR-216U-F1

16 کانال
DVR-216U-F1

5,636,000تومان 5,241,480تومان 5,636,000تومان