دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

3,110,000تومان 2,892,300تومان 3,110,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

3,650,000تومان 3,394,500تومان 3,650,000تومان

ِDVR-216G-K1

16 کانال
ِDVR-216G-K1

3,660,000تومان 3,403,800تومان 3,660,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

3,883,000تومان 3,611,190تومان 3,883,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

5,100,000تومان 4,743,000تومان 5,100,000تومان

DVR-216Q-F2

16 کانال
DVR-216Q-F2

5,320,000تومان 4,947,600تومان 5,320,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

5,872,000تومان 5,460,960تومان 5,872,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

5,920,000تومان 5,505,600تومان 5,920,000تومان

DVR-216Q-K2

16 کانال
DVR-216Q-K2

6,450,000تومان 5,998,500تومان 6,450,000تومان

DS-7216HQHI-K1/ECO

16 کانال
DS-7216HQHI-K1/ECO

6,546,000تومان 6,087,780تومان 6,546,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

6,886,000تومان 6,403,980تومان 6,886,000تومان

ِDVR-216U-F2

16 کانال
ِDVR-216U-F2

9,250,000تومان 8,602,500تومان 9,250,000تومان