دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,254,000تومان 2,928,600تومان 3,254,000تومان

DS-7216HUHI-K2

16 کانال
DS-7216HUHI-K2

5,377,000تومان 4,839,300تومان 5,377,000تومان

DS-7316HUHI-K4

16 کانال
DS-7316HUHI-K4

6,007,280تومان 5,406,552تومان 6,007,280تومان

216Q-F1

16 کانال
216Q-F1

216U-F1

16 کانال
216U-F1

DS-7316HQHI-SH

16 کانال
DS-7316HQHI-SH

DS-8116HQHI-SH

16 کانال
DS-8116HQHI-SH

DS-8116HGHI-SH

16 کانال
DS-8116HGHI-SH

DS-7316HGHI-SH

16 کانال
DS-7316HGHI-SH

DS-7216HQHI-K2

16 کانال
DS-7216HQHI-K2