دستگاه ضبط DVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DVR-232Q-K2

32 کانال
DVR-232Q-K2

4,942,000تومان 4,596,060تومان 4,942,000تومان

DS-7232HQHI-K2

32 کانال
DS-7232HQHI-K2

6,230,000تومان 5,793,900تومان 6,230,000تومان

DS-7224HQHI-K2

32 کانال
DS-7224HQHI-K2

6,868,000تومان 6,387,240تومان 6,868,000تومان

DS-7332HGHI-SH

32 کانال
DS-7332HGHI-SH

 DS-8132HGHI-SH

32 کانال
DS-8132HGHI-SH