دستگاه ضبط DVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

1,120,000تومان 1,041,600تومان 1,120,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,370,000تومان 1,274,100تومان 1,370,000تومان

DS-7204HGHI-F1

4 کانال
DS-7204HGHI-F1

1,457,000تومان 1,355,010تومان 1,457,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,580,000تومان 1,469,400تومان 1,580,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,980,000تومان 1,841,400تومان 1,980,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

2,250,000تومان 2,092,500تومان 2,250,000تومان

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

2,500,000تومان 2,325,000تومان 2,500,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,620,000تومان 2,436,600تومان 2,620,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

4,024,000تومان 3,742,320تومان 4,024,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

4,420,000تومان 4,110,600تومان 4,420,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

4,686,000تومان 4,357,980تومان 4,686,000تومان

DS-7204HVI-SV

4 کانال
DS-7204HVI-SV