دستگاه ضبط DVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

875,000تومان 813,750تومان 875,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,045,000تومان 971,850تومان 1,045,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,188,000تومان 1,104,840تومان 1,188,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,320,000تومان 1,227,600تومان 1,320,000تومان

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,855,000تومان 1,725,150تومان 1,855,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,890,000تومان 1,757,700تومان 1,890,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,050,000تومان 1,906,500تومان 2,050,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,986,000تومان 2,776,980تومان 2,986,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

3,279,000تومان 3,049,470تومان 3,279,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,477,000تومان 3,233,610تومان 3,477,000تومان

DS-7204HGHI-F1

4 کانال
DS-7204HGHI-F1

DS-7204HVI-SV

4 کانال
DS-7204HVI-SV