دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

885,000تومان 823,050تومان 885,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

985,000تومان 916,050تومان 985,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

1,421,700تومان 1,322,181تومان 1,421,700تومان

DS-7208HQHI-K1/ECO

8 کانال
DS-7208HQHI-K1/ECO

1,445,500تومان 1,344,315تومان 1,445,500تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,381,050تومان 1,485,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

1,630,000تومان 1,515,900تومان 1,630,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

1,720,000تومان 1,599,600تومان 1,720,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,934,698تومان 2,080,320تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

2,510,000تومان 2,334,300تومان 2,510,000تومان

DVR-208U-K1

8 کانال
DVR-208U-K1

2,670,000تومان 2,483,100تومان 2,670,000تومان

DS-7208HUHI/K1

8 کانال
DS-7208HUHI/K1

3,376,000تومان 3,139,680تومان 3,376,000تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,936,000تومان 4,590,480تومان 4,936,000تومان