دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

922,000تومان 857,460تومان 922,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

960,000تومان 892,800تومان 960,000تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,381,050تومان 1,485,000تومان

208Q-F1

8 کانال
208Q-F1

1,705,000تومان 1,585,650تومان 1,705,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

1,810,000تومان 1,683,300تومان 1,810,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,934,698تومان 2,080,320تومان

208U-F1

8 کانال
208U-F1

2,765,000تومان 2,571,450تومان 2,765,000تومان

DVR-208U-K1

8 کانال
DVR-208U-K1

2,880,000تومان 2,678,400تومان 2,880,000تومان

DS-7208HUHI/K1

8 کانال
DS-7208HUHI/K1

3,376,000تومان 3,139,680تومان 3,376,000تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,936,000تومان 4,590,480تومان 4,936,000تومان

DS-7208HTHI-K2

8 کانال
DS-7208HTHI-K2

6,519,000تومان 6,062,670تومان 6,519,000تومان

ِDVR-208Q-F2

8 کانال
ِDVR-208Q-F2