دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,106,160تومان 1,028,729تومان 1,106,160تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,381,050تومان 1,485,000تومان

208Q-F1

8 کانال
208Q-F1

1,800,000تومان 1,674,000تومان 1,800,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,934,698تومان 2,080,320تومان

208U-F1

8 کانال
208U-F1

2,827,440تومان 2,629,520تومان 2,827,440تومان

DS-7208HUHI/K1

8 کانال
DS-7208HUHI/K1

3,380,520تومان 3,143,884تومان 3,380,520تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,942,080تومان 4,596,135تومان 4,942,080تومان

DS-7208HTHI-K2

8 کانال
DS-7208HTHI-K2

6,527,400تومان 6,070,482تومان 6,527,400تومان

ِDVR-208Q-F2

8 کانال
ِDVR-208Q-F2

DVR-208G-F2

8 کانال
DVR-208G-F2

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

DS-7208HQHI-K2

8 کانال
DS-7208HQHI-K2