دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

1,009,000تومان 938,370تومان 1,009,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,123,000تومان 1,044,390تومان 1,123,000تومان

DS-7208HQHI-K1/ECO

8 کانال
DS-7208HQHI-K1/ECO

1,445,500تومان 1,344,315تومان 1,445,500تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

1,477,000تومان 1,373,610تومان 1,477,000تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,381,050تومان 1,485,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

1,713,000تومان 1,593,090تومان 1,713,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

1,793,000تومان 1,667,490تومان 1,793,000تومان

DVR-208Q-K2

8 کانال
DVR-208Q-K2

1,866,240تومان 1,735,604تومان 1,866,240تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

1,885,000تومان 1,753,050تومان 1,885,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

1,892,000تومان 1,759,560تومان 1,892,000تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

2,761,000تومان 2,567,730تومان 2,761,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

2,877,000تومان 2,675,610تومان 2,877,000تومان