دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

1,210,000تومان 1,125,300تومان 1,210,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,580,000تومان 1,469,400تومان 1,580,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

2,191,000تومان 2,037,630تومان 2,191,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

2,310,000تومان 2,148,300تومان 2,310,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

2,568,000تومان 2,388,240تومان 2,568,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

2,585,000تومان 2,404,050تومان 2,585,000تومان

DVR-208Q-K2

8 کانال
DVR-208Q-K2

2,790,000تومان 2,594,700تومان 2,790,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,797,000تومان 2,601,210تومان 2,797,000تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

3,520,000تومان 3,273,600تومان 3,520,000تومان

DVR-208U-K1

8 کانال
DVR-208U-K1

3,950,000تومان 3,673,500تومان 3,950,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

4,270,000تومان 3,971,100تومان 4,270,000تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

6,117,000تومان 5,688,810تومان 6,117,000تومان