دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

2,180,000تومان 2,027,400تومان 2,180,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,600,000تومان 2,418,000تومان 2,600,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

3,100,000تومان 2,883,000تومان 3,100,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

3,135,000تومان 2,915,550تومان 3,135,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

3,244,000تومان 3,016,920تومان 3,244,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

5,390,000تومان 5,012,700تومان 5,390,000تومان

DS-7616NI-K2/16P

16 کانال
DS-7616NI-K2/16P

6,033,000تومان 5,610,690تومان 6,033,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

6,607,000تومان 6,144,510تومان 6,607,000تومان

DS-7716NI-Q4

16 کانال
DS-7716NI-Q4

6,938,000تومان 6,452,340تومان 6,938,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

8,127,000تومان 7,558,110تومان 8,127,000تومان

DS-7716NI-K4/16P

16 کانال
DS-7716NI-K4/16P

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4