دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

2,027,300تومان 1,885,389تومان 2,027,300تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

2,054,000تومان 1,910,220تومان 2,054,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

2,105,480تومان 1,958,097تومان 2,105,480تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,322,000تومان 2,159,460تومان 2,322,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,475,000تومان 2,301,750تومان 2,475,000تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

3,455,200تومان 3,213,336تومان 3,455,200تومان

DS-7616NI-K2/16P

16 کانال
DS-7616NI-K2/16P

3,696,000تومان 3,437,280تومان 3,696,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

4,270,000تومان 3,971,100تومان 4,270,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

4,366,000تومان 4,060,380تومان 4,366,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

4,620,000تومان 4,296,600تومان 4,620,000تومان

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P

5,185,600تومان 4,822,608تومان 5,185,600تومان

DS-7716NI-K4/16P

16 کانال
DS-7716NI-K4/16P

5,844,300تومان 5,435,199تومان 5,844,300تومان