دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR3

16 کانال
NVR3

1,275,000تومان 1,147,500تومان 1,275,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

1,717,000تومان 1,545,300تومان 1,717,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,067,000تومان 1,860,300تومان 2,067,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

2,632,000تومان 2,368,800تومان 2,632,000تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

3,522,000تومان 3,169,800تومان 3,522,000تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

3,744,000تومان 3,369,600تومان 3,744,000تومان

DS-7616NI-K2/16P

16 کانال
DS-7616NI-K2/16P

4,000,000تومان 3,600,000تومان 4,000,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

4,627,000تومان 4,164,300تومان 4,627,000تومان

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P

5,619,000تومان 5,057,100تومان 5,619,000تومان

DS-7716NI-K4/16P

16 کانال
DS-7716NI-K4/16P

6,325,000تومان 5,692,500تومان 6,325,000تومان

DS-7616NI-ST

16 کانال
DS-7616NI-ST

DS-7616NI-SP

16 کانال
DS-7616NI-SP