دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR3

16 کانال
NVR3

1,275,000تومان 1,147,500تومان 1,275,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

1,911,000تومان 1,719,900تومان 1,911,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,265,000تومان 2,038,500تومان 2,265,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

2,632,000تومان 2,368,800تومان 2,632,000تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

3,244,000تومان 2,919,600تومان 3,244,000تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

3,398,000تومان 3,058,200تومان 3,398,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

4,008,000تومان 3,607,200تومان 4,008,000تومان

DS-7616NI-K2/16P

16 کانال
DS-7616NI-K2/16P

4,008,000تومان 3,607,200تومان 4,008,000تومان

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P

5,200,000تومان 4,680,000تومان 5,200,000تومان

DS-7716NI-K4/16P

16 کانال
DS-7716NI-K4/16P

5,693,000تومان 5,123,700تومان 5,693,000تومان

DS-7616NI-ST

16 کانال
DS-7616NI-ST

DS-7616NI-SP

16 کانال
DS-7616NI-SP