دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR3

16 کانال
NVR3

1,275,000تومان 1,147,500تومان 1,275,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,266,440تومان 2,107,790تومان 2,266,440تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,728,440تومان 2,537,450تومان 2,728,440تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

3,474,240تومان 3,231,044تومان 3,474,240تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

4,649,040تومان 4,323,608تومان 4,649,040تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

4,942,080تومان 4,596,135تومان 4,942,080تومان

DS-7616NI-K2/16P

16 کانال
DS-7616NI-K2/16P

5,280,000تومان 4,910,400تومان 5,280,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

6,107,640تومان 5,680,106تومان 6,107,640تومان

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P

7,417,080تومان 6,897,885تومان 7,417,080تومان

DS-7716NI-K4/16P

16 کانال
DS-7716NI-K4/16P

8,349,000تومان 7,764,570تومان 8,349,000تومان

DS-7616NI-ST

16 کانال
DS-7616NI-ST

DS-7616NI-SP

16 کانال
DS-7616NI-SP