دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

1,663,200تومان 1,546,776تومان 1,663,200تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

1,843,000تومان 1,713,990تومان 1,843,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,250,000تومان 2,092,500تومان 2,250,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,266,440تومان 2,107,790تومان 2,266,440تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,724,000تومان 2,533,320تومان 2,724,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

2,724,000تومان 2,533,320تومان 2,724,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

3,474,240تومان 3,231,044تومان 3,474,240تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

4,200,000تومان 3,906,000تومان 4,200,000تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

4,649,040تومان 4,323,608تومان 4,649,040تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

4,936,000تومان 4,590,480تومان 4,936,000تومان

DS-7616NI-K2/16P

16 کانال
DS-7616NI-K2/16P

5,280,000تومان 4,910,400تومان 5,280,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

5,280,000تومان 4,910,400تومان 5,280,000تومان