دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

4,531,000تومان 4,213,830تومان 4,531,000تومان

DS-7732NI-Q4

32 کانال
DS-7732NI-Q4

5,655,000تومان 5,259,150تومان 5,655,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

6,765,000تومان 6,291,450تومان 6,765,000تومان

DS-7732NI-Q4/16P

32 کانال
DS-7732NI-Q4/16P

8,190,000تومان 7,616,700تومان 8,190,000تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

8,677,000تومان 8,069,610تومان 8,677,000تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

NVR4

32 کانال
NVR4