دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

4,910,000تومان 4,419,000تومان 4,910,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

5,828,000تومان 5,245,200تومان 5,828,000تومان

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

6,703,000تومان 6,032,700تومان 6,703,000تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

7,413,000تومان 6,671,700تومان 7,413,000تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

NVR4

32 کانال
NVR4