دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7732NI-Q4

32 کانال
DS-7732NI-Q4

8,559,000تومان 7,959,870تومان 8,559,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

10,238,000تومان 9,521,340تومان 10,238,000تومان

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

10,450,000تومان 9,718,500تومان 10,450,000تومان

DS-7732NI-Q4/16P

32 کانال
DS-7732NI-Q4/16P

12,403,000تومان 11,534,790تومان 12,403,000تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

13,132,000تومان 12,212,760تومان 13,132,000تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

NVR4

32 کانال
NVR4