دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

6,473,000تومان 6,019,890تومان 6,473,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

7,683,000تومان 7,145,190تومان 7,683,000تومان

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

8,847,960تومان 8,228,603تومان 8,847,960تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

9,773,000تومان 9,088,890تومان 9,773,000تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

NVR4

32 کانال
NVR4