دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7732NI-Q4

32 کانال
DS-7732NI-Q4

11,536,000تومان 10,728,480تومان 11,536,000تومان

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

11,695,000تومان 10,876,350تومان 11,695,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

13,799,000تومان 12,833,070تومان 13,799,000تومان

DS-7732NI-Q4/16P

32 کانال
DS-7732NI-Q4/16P

16,717,000تومان 15,546,810تومان 16,717,000تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

17,770,000تومان 16,526,100تومان 17,770,000تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

NVR4

32 کانال
NVR4