دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

4,918,000تومان 4,426,200تومان 4,918,000تومان

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

6,000,000تومان 5,400,000تومان 6,000,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

6,300,000تومان 5,670,000تومان 6,300,000تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

7,712,000تومان 6,940,800تومان 7,712,000تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

NVR4

32 کانال
NVR4