دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,335,600تومان 1,202,040تومان 1,335,600تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,500,000تومان 1,350,000تومان 1,500,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

1,910,400تومان 1,719,360تومان 1,910,400تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

2,094,000تومان 1,884,600تومان 2,094,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

NVR 4CH NG

4 کانال
NVR 4CH NG

DS-7104NI-SN

4 کانال
DS-7104NI-SN

DS-7604NI-V

4 کانال
DS-7604NI-V