دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

728,280تومان 677,301تومان 728,280تومان

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

810,000تومان 753,300تومان 810,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

4 کانال
DS-7108NI-Q1/M

912,800تومان 848,904تومان 912,800تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,120,000تومان 1,041,600تومان 1,120,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

1,239,000تومان 1,152,270تومان 1,239,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,469,160تومان 1,366,319تومان 1,469,160تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,378,595تومان 1,482,360تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,093,000تومان 1,946,490تومان 2,093,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

2,101,440تومان 1,954,340تومان 2,101,440تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

2,303,400تومان 2,142,162تومان 2,303,400تومان