دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

934,000تومان 868,620تومان 934,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,092,000تومان 1,015,560تومان 1,092,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

1,290,000تومان 1,199,700تومان 1,290,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,382,000تومان 1,285,260تومان 1,382,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,420,000تومان 1,320,600تومان 1,420,000تومان

NVR-104MH-D/4P

4 کانال
NVR-104MH-D/4P

1,791,000تومان 1,665,630تومان 1,791,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

2,127,000تومان 1,978,110تومان 2,127,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

2,235,000تومان 2,078,550تومان 2,235,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

2,283,000تومان 2,123,190تومان 2,283,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,630,000تومان 2,445,900تومان 2,630,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

3,040,000تومان 2,827,200تومان 3,040,000تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P