دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,469,160تومان 1,366,319تومان 1,469,160تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

2,101,440تومان 1,954,340تومان 2,101,440تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

2,303,400تومان 2,142,162تومان 2,303,400تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

NVR 4CH NG

4 کانال
NVR 4CH NG

DS-7104NI-SN

4 کانال
DS-7104NI-SN

DS-7604NI-V

4 کانال
DS-7604NI-V