دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

1,260,000تومان 1,171,800تومان 1,260,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

1,360,000تومان 1,264,800تومان 1,360,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,560,000تومان 1,450,800تومان 1,560,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,862,000تومان 1,731,660تومان 1,862,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

2,040,000تومان 1,897,200تومان 2,040,000تومان

NVR-104MH-D/4P

4 کانال
NVR-104MH-D/4P

2,840,000تومان 2,641,200تومان 2,840,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,840,000تومان 2,641,200تومان 2,840,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

2,866,000تومان 2,665,380تومان 2,866,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

3,077,000تومان 2,861,610تومان 3,077,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

3,165,000تومان 2,943,450تومان 3,165,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

4,097,000تومان 3,810,210تومان 4,097,000تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P