دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

891,000تومان 828,630تومان 891,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

913,000تومان 849,090تومان 913,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

980,000تومان 911,400تومان 980,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,040,000تومان 967,200تومان 1,040,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,155,000تومان 1,074,150تومان 1,155,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,232,000تومان 1,145,760تومان 1,232,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,270,000تومان 1,181,100تومان 1,270,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,405,000تومان 1,306,650تومان 1,405,000تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,378,595تومان 1,482,360تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

1,508,000تومان 1,402,440تومان 1,508,000تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

1,610,000تومان 1,497,300تومان 1,610,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

1,612,000تومان 1,499,160تومان 1,612,000تومان