دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,113,000تومان 1,001,700تومان 1,113,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,168,000تومان 1,051,200تومان 1,168,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,250,000تومان 1,125,000تومان 1,250,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

1,592,000تومان 1,432,800تومان 1,592,000تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

1,745,000تومان 1,570,500تومان 1,745,000تومان

NVR 4CH NG

4 کانال
NVR 4CH NG

DS-7104NI-SN

4 کانال
DS-7104NI-SN

DS-7604NI-V

4 کانال
DS-7604NI-V