دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,133,000تومان 1,053,690تومان 1,133,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,148,000تومان 1,067,640تومان 1,148,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,340,000تومان 1,246,200تومان 1,340,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

1,380,000تومان 1,283,400تومان 1,380,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

1,600,000تومان 1,488,000تومان 1,600,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,716,000تومان 1,595,880تومان 1,716,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

1,747,000تومان 1,624,710تومان 1,747,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

1,760,500تومان 1,637,265تومان 1,760,500تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

1,763,000تومان 1,639,590تومان 1,763,000تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C

1,830,000تومان 1,701,900تومان 1,830,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 1,940,836تومان 2,086,920تومان

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/8P/M

2,193,000تومان 2,039,490تومان 2,193,000تومان