دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,030,000تومان 957,900تومان 1,030,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,560,000تومان 1,450,800تومان 1,560,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

1,599,444تومان 1,487,483تومان 1,599,444تومان

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/8P/M

1,744,400تومان 1,622,292تومان 1,744,400تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,056,560تومان 1,912,601تومان 2,056,560تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 1,940,836تومان 2,086,920تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,518,560تومان 2,342,261تومان 2,518,560تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

2,518,560تومان 2,342,261تومان 2,518,560تومان

DS-7608NI-Q1/8P

8 کانال
DS-7608NI-Q1/8P

2,594,592تومان 2,412,971تومان 2,594,592تومان

NVR-108MH-C/8P

8 کانال
NVR-108MH-C/8P

2,960,000تومان 2,752,800تومان 2,960,000تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

3,313,200تومان 3,081,276تومان 3,313,200تومان

DS-7608NI-K2/8P

8 کانال
DS-7608NI-K2/8P

3,986,400تومان 3,707,352تومان 3,986,400تومان