دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,190,000تومان 1,106,700تومان 1,190,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,400,000تومان 1,302,000تومان 1,400,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

1,450,000تومان 1,348,500تومان 1,450,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,737,000تومان 1,615,410تومان 1,737,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,890,000تومان 1,757,700تومان 1,890,000تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C

2,570,000تومان 2,390,100تومان 2,570,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,570,000تومان 2,390,100تومان 2,570,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

2,643,000تومان 2,457,990تومان 2,643,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,700,000تومان 2,511,000تومان 2,700,000تومان

NVR-108MH-D/8P

8 کانال
NVR-108MH-D/8P

2,821,000تومان 2,623,530تومان 2,821,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

2,821,000تومان 2,623,530تومان 2,821,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

3,135,000تومان 2,915,550تومان 3,135,000تومان