دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

NVR2

8 کانال
NVR2

742,500تومان 668,250تومان 742,500تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,056,560تومان 1,912,601تومان 2,056,560تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,518,560تومان 2,342,261تومان 2,518,560تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

3,313,200تومان 3,081,276تومان 3,313,200تومان

DS-7608NI-K2/8P

8 کانال
DS-7608NI-K2/8P

3,986,400تومان 3,707,352تومان 3,986,400تومان

DS-7600NI-E1/A

8 کانال
DS-7600NI-E1/A

DS-7108NI-SN

8 کانال
DS-7108NI-SN

DS-7608NI-E1

8 کانال
DS-7608NI-E1

DS-7108NI-E1/V/W

8 کانال
DS-7108NI-E1/V/W

DS-7608NI-V

8 کانال
DS-7608NI-V

DS-7108NI-E1/M

8 کانال
DS-7108NI-E1/M