دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,680,000تومان 1,562,400تومان 1,680,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,850,000تومان 1,720,500تومان 1,850,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

2,330,000تومان 2,166,900تومان 2,330,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,492,000تومان 2,317,560تومان 2,492,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

2,950,000تومان 2,743,500تومان 2,950,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

3,016,000تومان 2,262,000تومان 3,016,000تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C

3,175,000تومان 2,952,750تومان 3,175,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

3,687,000تومان 3,428,910تومان 3,687,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

3,737,000تومان 3,475,410تومان 3,737,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

3,801,000تومان 3,534,930تومان 3,801,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

4,128,000تومان 3,839,040تومان 4,128,000تومان

NVR-108MH-D/8P

8 کانال
NVR-108MH-D/8P

4,752,000تومان 4,419,360تومان 4,752,000تومان