دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

NVR2

8 کانال
NVR2

675,000تومان 607,500تومان 675,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

1,558,000تومان 1,402,200تومان 1,558,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

1,908,000تومان 1,717,200تومان 1,908,000تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

2,510,000تومان 2,259,000تومان 2,510,000تومان

DS-7608NI-K2/8P

8 کانال
DS-7608NI-K2/8P

3,020,000تومان 2,718,000تومان 3,020,000تومان

DS-7600NI-E1/A

8 کانال
DS-7600NI-E1/A

6,292,000تومان 5,662,800تومان 6,292,000تومان

DS-7108NI-SN

8 کانال
DS-7108NI-SN

DS-7608NI-E1

8 کانال
DS-7608NI-E1

DS-7108NI-E1/V/W

8 کانال
DS-7108NI-E1/V/W

DS-7608NI-V

8 کانال
DS-7608NI-V

DS-7108NI-E1/M

8 کانال
DS-7108NI-E1/M