سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Speed Dome ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-2AE5123T-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5123T-A

3,355,572تومان 3,120,682تومان 3,355,572تومان

PTZ-T4215I-D

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T4215I-D

4,542,500تومان 4,224,525تومان 4,542,500تومان

PTZ-T4225I-D

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T4225I-D

5,646,500تومان 5,251,245تومان 5,646,500تومان

DS-2AE5225TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5225TI-A

5,940,000تومان 5,524,200تومان 5,940,000تومان

PTZ-T5225I-A

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T5225I-A

6,716,000تومان 6,245,880تومان 6,716,000تومان

DS-2AE5223TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5223TI-A

7,640,000تومان 7,105,200تومان 7,640,000تومان

DS-2AE7230TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7230TI-A

9,779,000تومان 9,094,470تومان 9,779,000تومان

DS-2AE7123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7123TI-A

DS-2AE5123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5123TI-A

DS-2AE4123TI-D

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4123TI-D

DS-2DE3304W-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE3304W-DE

DS-2AE4223T-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4223T-A