سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Speed Dome ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-2DE2202I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE2202I-DE3

2,200,000تومان 2,046,000تومان 2,200,000تومان

DS-2AE5123T-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5123T-A

3,355,572تومان 3,120,682تومان 3,355,572تومان

DS-2AE5223TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5223TI-A

7,640,000تومان 7,105,200تومان 7,640,000تومان

DS-2AE7230TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7230TI-A

9,779,000تومان 9,094,470تومان 9,779,000تومان

DS-2AE7123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7123TI-A

DS-2AE5123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5123TI-A

DS-2AE4123TI-D

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4123TI-D

DS-2DE3304W-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE3304W-DE

DS-2AE4223T-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4223T-A

DS-2AE4223TI-D

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4223TI-D

DS-2AE5230T-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5230T-A

DS2-DE-7184AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS2-DE-7184AE