سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Dome ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7  

DS-2CE56C0T-IR

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56C0T-IR

380,000تومان 353,400تومان 380,000تومان

DS-2CE56D0T-IPF

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IPF

423,000تومان 393,390تومان 423,000تومان

THC-T120-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T120-P

435,000تومان 404,550تومان 435,000تومان

THC-T220-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T220-P

450,000تومان 418,500تومان 450,000تومان

THC-T120

دوربین مداربسته Dome
THC-T120

475,000تومان 441,750تومان 475,000تومان

THC-T140-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T140-P

510,000تومان 474,300تومان 510,000تومان

DS-2CE56D0T-IRP

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IRP

528,000تومان 491,040تومان 528,000تومان

DS-2CE56D0T-IRM

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IRM

544,000تومان 505,920تومان 544,000تومان

THC-T140

دوربین مداربسته Dome
THC-T140

580,000تومان 539,400تومان 580,000تومان

THC-T120-M

دوربین مداربسته Dome
THC-T120-M

605,000تومان 562,650تومان 605,000تومان

THC-T240-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T240-P

610,000تومان 567,300تومان 610,000تومان

DS-2CE56D7T-ITM

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D7T-ITM

672,000تومان 624,960تومان 672,000تومان